ติดต่อเรา

cropped-LogoMain-1.jpg

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  55/56 หมู่ 7 ซอยสามมิตร

ถนนหนามแดง- บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่, อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-337-3341-3 ต่อ 106, 226

http://www.svit.ac.th